На община Княжевац беше доставен трактор

На 21 юни в община Княжевац беше доставен трактор SOLIS 75 с ремарке, закупен от проекта „Съвместна мярка за зелена инфраструктура“ чрез обществена поръчка Доставка на оборудване: Самосвал, багер товарач, мини товарач и трактор с ремарке. Доставчик е Agromehanika от Boljevac, а тракторът, заедно с друга механизация, чиято поръчка е в ход, ще бъде използван за подреждане на водни течения на територията на община Knjaževac.

Интернет-страницата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.
Тази интернет-страница е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 – 2020 г., CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на интернет-страницата е изцяло отговорност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз.

Copyright 2020. All right reserved.

Share on facebook
Share on email

Setup by PETICA PRINT

Scroll Up