Categories
Новини

Обучение „Управление на риска от наводнения“

Обучение "Управление на риска от наводнения"

Във втория ден от Обучението „Управление на риска от наводнения“ по проект „Съвместни мерки за зелена инфраструктура“ в събота 08.06.2022 г. се проведе теренно обучение на участниците.

Участниците и обучителите посетиха водоеми от II ред и се запознаха с извършените работи и значението на тези работи за предотвратяване на наводнения.

Извършен е обход на работите по Miničevska reda, Jelašnička река и Debelička река. Разгледани бяха и значението на тези притоци за Тимок, значението на изградения язовир на река Тимок и значението за превенцията и предотвратяването на наводнения.

Интернет-страницата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.
Тази интернет-страница е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 – 2020 г., CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на интернет-страницата е изцяло отговорност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз.

Copyright 2020. All right reserved.

Share on facebook
Share on email

Setup by DATA design

Categories
Новини

Обучението се проведе в община Княжевац

Обучението се проведе в община Княжевац

На 05.08.2022г. През 2016 г. се проведе обучение на тема Управление на риска от наводнения в община Княжевац. Обучението предизвика голям интерес и се проведе в препълнена зала на Социалния клуб на Културния център в Княжевац. Пред община Княжевац присъстваха заместник-кметът на общината Бранислав Йосифович и председателят на събранието Марко Стоянович. В обучението участваха около 60 души от различни институции – представители на община Княжевац, DOO Erosija Knjaževac, JP Srbija Šume, JP Razvoj Knjaževac, JP Стара планина, Културен център, Регионален център, Доброволна противопожарна команда, спортни клубове и др. тренировката.

Срещата беше открита от Миролюб Божинович, ръководител на проекта, а лектори бяха Йелисавета Групкович и Миодраг Раденкович. Участниците в това обучение ще получат сертификати за участие в обучението.

Интернет-страницата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.
Тази интернет-страница е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 – 2020 г., CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на интернет-страницата е изцяло отговорност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз.

Copyright 2020. All right reserved.

Share on facebook
Share on email

Setup by DATA design

Categories
Новини

Проведено обучение в Рила

Проведено обучение в Рила

На 30.08. и 31.08. се проведе обучение в община Рила на тема Управление на риска от наводнения. Теоретичната част се проведе в ресторант Невен в Рила, а практическата на следващия ден на терена. По този повод заместник-кметът на Княжевац Бранислав Йосифович, ръководителят на проекта Миролюб Божинович и лекторите Йелисавета Групкович и Миодраг Раденкович посетиха община Рила. Лекторите се включиха в обучението на присъстващите, като от страна на община Рила беше ангажиран още един лектор, който да проведе обучението по български език.

Извършен е и обход на работите по река Рила. Дейностите са приключили и насипът е изграден, така че вече няма опасност от преливане на Рилска река в района на града и ерозия на почвата.

Интернет-страницата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.
Тази интернет-страница е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 – 2020 г., CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на интернет-страницата е изцяло отговорност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз.

Copyright 2020. All right reserved.

Share on facebook
Share on email

Setup by DATA design

Categories
Новини

Залесяване

Залесяване

Интернет-страницата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.
Тази интернет-страница е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 – 2020 г., CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на интернет-страницата е изцяло отговорност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз.

Copyright 2020. All right reserved.

Share on facebook
Share on email

Setup by DATA design

Categories
Новини

Община Княжевац започва с уреждането на водотоци на територията на общината

Община Княжевац получи 4 машини

Община Княжевац закупи 4 работещи машини от проекта на Съвместната мярка за зелена инфраструктура, както следва: Самосвал, Багер товарач, Мини товарач, Трактор с ремарке.

В момента проектът е във фаза на обследване на водотоци и проблемни места, за да може работата да започне през пролетта. Предвижда се залесяване и в зоната на река Миничевска и река Йелашничка.

В предходния период Княжевац беше изложен на риск от наводнения, а селата и нивите бяха наводнени на няколко пъти. С почистването на реките рискът от наводнения ще бъде значително намален.

Ръководителят на проекта Миролюб Божинович изтъкна голямото значение и за двете общини: „На първо място ще почистим речните течения и бреговете, ще почистим боклука и отложените материали и по този начин ще намалим рисковете от преливане на реките.

В следващата фаза се предвижда залесяване в зоната на река Миничевска и река Йелашничка. В момента се извършва закупуването на посадъчен материал за залесяване на крайбрежните зони“.

Предвидено е и обучение на населението, свързано с поддържането на речните корита и залесяването, както и необходимостта от опазване на околната среда.

Интернет-страницата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.
Тази интернет-страница е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 – 2020 г., CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на интернет-страницата е изцяло отговорност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз.

Copyright 2022. All right reserved.

Share on facebook
Share on email

Setup by Petica print