Проведена е онлайн конференция по повод проекта за трансгранично сътрудничество

Община Княжевац, като водещ партньор в проекта „Съвместни мерки за зелена инфраструктура“, който се изпълнява в сътрудничество с община Рила от България, и който се изпълнява с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – IPA България – Сърбия, организира онлайн конференция. по който беше представен този проект.

Събитието се проведе чрез платформата Zoom, а проектът беше представен от управителя Miroljub Božinović. Говориха и Бранислав Йосифович, заместник-кмет на Княжевац, както и Георги Давидков Кабзималски, президент на община Рила.

Финансово, един от най-големите проекти за трансгранично сътрудничество, този проект е съвместна инициатива на община Княжевац, която е водещ партньор, и община Рила, за да се намери решение на общите проблеми на опазването на околната среда. Стойността на този проект е 587 177,58 евро. Община Княжевац участва с 264 866,33, а община Рила с 322 311,25 евро. Проектът ще продължи две години.

Интернет-страницата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.
Тази интернет-страница е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 – 2020 г., CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на интернет-страницата е изцяло отговорност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз.

Copyright 2020. All right reserved.

Share on facebook
Share on email

Setup by DATA design

Scroll Up