КОНТАКТИ

Данни за контакт:

Община Княжевац

Адрес: Miloša Obilića 1, 19350 Knjaževac, Сърбия

Телефон: +381 (19) 732 730, 733 119

Имейл: soknjazevac@mts.rs

Уебсайт: www.knjazevac.rs

Данни за контакт:

Община Рила

Адрес: Sk. „Препород“ 1, Рила 2630, България

Телефон: +359 0884 400 944

Имейл: rila.municiality.cbc@gmail.com

Уебсайт: www.grad-rila.bg

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.
Интернет-страницата е създадена и поддържана с помощта на Европейската унисея чрез Интеррег-ИПА ЦБЦ програма Българска-Сърбия, CCI бр. 2014TC16I5CB007. Съдържа тази уеб страница, която е отговорност е отговорност на общината Княжевац и община Рила и ни на кой начин не се отразява ставото европейско уние или Управляващо тяло Програма.

Copyright 2020. All right reserved.

Develop and design Petica print

Scroll Up