галерия

Галерия 1 - Местоположение Княжевац

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.
Интернет-страницата е създадена и поддържана с помощта на Европейската унисея чрез Интеррег-ИПА ЦБЦ програма Българска-Сърбия, CCI бр. 2014TC16I5CB007. Съдържа тази уеб страница, която е отговорност е отговорност на общината Княжевац и община Рила и ни на кой начин не се отразява ставото европейско уние или Управляващо тяло Програма.

Copyright 2020. All right reserved.

Develop and design Petica print

Scroll Up